1

โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “การวางแผนการเงินของสหกรณ์ออมทรัพย์แบบองค์รวม” รุ่นที่ 1และ รุ่นที่ 2

1551160282013

ชสอ.ตร. เข้าร่วมงานวันสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี 2562

IMG 1902

เมื่อวันที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2562 ชสอ.ตร. ได้เข้าเยี่ยมเยียนสอ.มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำกัด

IMG 0230

สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จำกัด มาเยื่ยมชมและศึกษาดูงานที่ ชสอ.ตร.

AX1A3339 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจแห่งชาติ จำกัด จัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 ในวันเสาร์ที่ 15 ธันวาคม 2561 ณ ห้องประชุมศรียานนท์ ชั้น 2 อาคาร 1 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร