พล.ต.ท.สมเดช ขาวขำ ประธานกรรมการชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจแห่งชาติ จำกัด ได้เป็นประธานโครงการสนับสนุนการจัดตั้งชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภาค 6 ระหว่างวันที่ 31 สิงหาคม ถึง 2 กันยายน 2561 ณ โรงแรม ท็อปแลนด์ จ.พิษณุโลก เพื่อสนับสนุนให้สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภาค 6 จำนวน 13 สหกรณ์ รวมตัวกันเพื่อช่วยเหลือซึ่งกันละกัน และให้ความรู้แก่บุคลากรของสหกรณ์สมาชิกรวมทั้งแลกเปลี่ยนแนวคิด แนวทางบริหาร โดยร่วมมือกันแก้ไขปัญหาระหว่างสหกรณ์สมาชิก เพื่อให้การจัดตั้งชมรมประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์