Play
previous arrow
next arrow
Slider

กิจกรรม

ชสอ.ตร. ยื่นหนังสือสรุปข้อคิดเห็นขบวนการสหกรณ์ออมทรัพย์ ขอแก้ไข (ร่าง) กฎกระทรวงต่อกรมส่งเสริมสหกรณ์

ชสอ.ตร. ยื่นหนังสือสรุปข้อคิดเห็นขบวนการสหกรณ์ออมทรัพย์ ขอแก้ไข (ร่าง) กฎกระทรวงต่อกรมส่งเสริมสหกรณ์

15 May 2019
ชสอ.ตร. ยื่นหนังสือสรุปข้อคิดเห็นขบวนการสหกรณ์ออมทรัพย์ ขอแก้ไข (ร่าง) กฎกระทรวงต่อกรมส่งเสริมสหกรณ์
สอ.ตำรวจภูธรสุรินทร์ จำกัด เยี่ยมศึกษาดูงาน ชสอ.ตร.

สอ.ตำรวจภูธรสุรินทร์ จำกัด เยี่ยมศึกษาดูงาน ชสอ.ตร.

15 May 2019
สอ.ตำรวจภูธรสุรินทร์ จำกัด เยี่ยมศึกษาดูงาน ชสอ.ตร.
ชสอ.ตร. เข้าพบปะเยี่ยมเยียนสอ.ตำรวจภูธรจังหวัดเลย จำกัด

ชสอ.ตร. เข้าพบปะเยี่ยมเยียนสอ.ตำรวจภูธรจังหวัดเลย จำกัด

15 May 2019
ชสอ.ตร. ได้เข้าเยี่ยมเยียนสอ.ตำรวจภูธรจังหวัดเลย จำกัด
โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “การวางแผนการเงินของสหกรณ์ออมทรัพย์แบบองค์รวม” รุ่นที่ 5

โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “การวางแผนการเงินของสหกรณ์ออมทรัพย์แบบองค์รวม” รุ่นที่ 5

15 May 2019
โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “การวางแผนการเงินของสหกรณ์ออมทรัพย์แบบองค์รวม” รุ่นที่ 5
โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “การวางแผนการเงินของสหกรณ์ออมทรัพย์แบบองค์รวม” รุ่นที่ 4

โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “การวางแผนการเงินของสหกรณ์ออมทรัพย์แบบองค์รวม” รุ่นที่ 4

24 April 2019
โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “การวางแผนการเงินของสหกรณ์ออมทรัพย์แบบองค์รวม” รุ่นที่ 4

ประธานกรรมการ

พล.ต.ท.สมเดช ขาวขำ

( สอ.ตำรวจสอบสวนกลาง-ตำรวจสันติบาล-
พิสูจน์หลักฐานตำรวจ )

Slider

กรรมการ

พล.ต.ท.วรวิทย์ ลิปิพันธ์

( สอ.ตำรวจแห่งชาติ)

พล.ต.ต.อภิชิต เทียนเพิ่มพูล

( สอ.ตำรวจภูธรจังหวัดมุกดาหาร )

พล.ต.ต.อาคม ไตรพยัคฆ์

( สอ.ตำรวจสื่อสาร )

พ.ต.อ.บรรจง วิสาสะ

( สอ.ตำรวจกำลังพล )

พล.ต.ต.ชูรัตน์ ปานเหง้า

( สอ.ตำรวจภาค 5 )

พล.ต.ต.ราชธรรม จิตธรรมมา

( สอ.ตำรวจน้ำ )

พล.ต.ต.เกรียงศักดิ์ แก้วมณี

( สอ.ตำรวจภูธรสุรินทร์ )

พล.ต.ต.ถาวร แสงฤทธิ์

( ตำรวจภูธรจังหวัดพิษณุโลก )

พล.ต.ต.ทิวา บุญดำเนิน

( สอ.ตำรวจภูธรจังหวัดบึงกาฬ )

พล.ต.ต.วรายุทธ สุขวัฒน์

( สอ.ตำรวจกองปราบปราม )

พ.ต.อ.สุภัทร ม่วงสมัย

( สอ.ตำรวจตระเวนชายแดนภาค 2 )

พ.ต.อ.ชวลิต สุขสุวรรณ์

( สอ.ตำรวจภูธรจังหวัดกาญจนบุรี )

พ.ต.อ.ภูมินทร์ สิงหสุต

( สอ.ตำรวจจังหวัดฉะเชิงเทรา )

ร.ต.อ.สุชาติ บัวกิ่ง

( สอ.ตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาส )

previous arrow
next arrow
Slider

แบบประเมิน

ท่านพึงพอใจต่อเว็บไซต์ของเรามากเพียงใด
  1. ประกาศ
  2. ประชาสัมพันธ์
  3. รายงานกิจการ
  4. รายงานอย่างย่อ

จำนวนผู้ชม

0.png0.png0.png0.png1.png0.png4.png
Today12
Yesterday41
This week71
This month104
Total104

Who Is Online

1
Online

2019-05-26

ดอกเบี้ยปัจจุบัน

บัญชีธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย
052-1-08313-3

สาขา สยามสแควร์

สาขา สยามสแควร์

สาขา สยามสแควร์

ธนาคารกรุงเทพ
052-1-08313-3

สาขา สยามสแควร์

สาขา สยามสแควร์

สาขา สยามสแควร์

ธนาคารกสิกร
052-1-08313-3

สาขา สยามสแควร์

สาขา สยามสแควร์

สาขา สยามสแควร์

ธนาคารธนชาติ
052-1-08313-3

สาขา สยามสแควร์

สาขา สยามสแควร์

สาขา สยามสแควร์

ธนาคารออมสิน
052-1-08313-3

สาขา สยามสแควร์

สาขา สยามสแควร์

สาขา สยามสแควร์

ธนาคารกรุงศรี
052-1-08313-3

สาขา สยามสแควร์

สาขา สยามสแควร์

สาขา สยามสแควร์

Slider

 

        พล.ต.ท.สมเดช ขาวขำ ประธานกรรมการชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจแห่งชาติ จำกัด ได้เป็นประธานโครงการสนับสนุนการจัดตั้งชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภาค 6 ระหว่างวันที่ 31 สิงหาคม ถึง 2 กันยายน 2561 ณ โรงแรม ท็อปแลนด์ จ.พิษณุโลก เพื่อสนับสนุนให้สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภาค 6 จำนวน 13 สหกรณ์ รวมตัวกันเพื่อช่วยเหลือซึ่งกันละกัน และให้ความรู้แก่บุคลากรของสหกรณ์สมาชิกรวมทั้งแลกเปลี่ยนแนวคิด แนวทางบริหาร โดยร่วมมือกันแก้ไขปัญหาระหว่างสหกรณ์สมาชิก เพื่อให้การจัดตั้งชมรมประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์