Play
previous arrow
next arrow
Slider

กิจกรรม

โครงการศึกษาและปฏิบัติธรรมบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสาธารณกุศุล ณ วัดปทุม

โครงการศึกษาและปฏิบัติธรรมบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสาธารณกุศุล ณ วัดปทุม

03 ตุลาคม 2562
โครงการศึกษาและปฏิบัติธรรมบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสาธารณกุศุล ณ วัดปทุม
Central Cooperative Society Limited มาเยี่ยมชมกิจการและศึกษาดูงานที่ ชสอ.ตร และ สอ.ตร.

Central Cooperative Society Limited มาเยี่ยมชมกิจการและศึกษาดูงานที่ ชสอ.ตร และ สอ.ตร.

18 กันยายน 2562
Central Cooperative Society Limited มาเยี่ยมชมกิจการและศึกษาดูงานที่ ชสอ.ตร และ สอ.ตร.
ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจแห่งชาติ จำกัด จัดโครงการสัมมนาคณะกรรมการดำเนินการ ที่ปรึกษา ผู้ตรวจสอบกิจการ ฝ่ายจัดการ

ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจแห่งชาติ จำกัด จัดโครงการสัมมนาคณะกรรมการดำเนินการ ที่ปรึกษา ผู้ตรวจสอบกิจการ ฝ่ายจัดการ

16 สิงหาคม 2562
  ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจแห่งชาติ จำกัด จัดโครงการสัมมนาคณะกรรมการดำเนินการ ที่ปรึกษา ผู้ตรวจสอบกิจการ ฝ่ายจัดการ

ประธานกรรมการ

พล.ต.ท.สมเดช ขาวขำ

( สอ.ตำรวจสอบสวนกลาง-ตำรวจสันติบาล-
พิสูจน์หลักฐานตำรวจ )

Slider

กรรมการ

พล.ต.ท.วรวิทย์ ลิปิพันธ์

( สอ.ตำรวจแห่งชาติ)

พล.ต.ต.อภิชิต เทียนเพิ่มพูล

( สอ.ตำรวจภูธรจังหวัดมุกดาหาร )

พล.ต.ต.อาคม ไตรพยัคฆ์

( สอ.ตำรวจสื่อสาร )

พ.ต.อ.บรรจง วิสาสะ

( สอ.ตำรวจกำลังพล )

พล.ต.ต.ชูรัตน์ ปานเหง้า

( สอ.ตำรวจภาค 5 )

พล.ต.ต.ราชธรรม จิตธรรมมา

( สอ.ตำรวจน้ำ )

พล.ต.ต.เกรียงศักดิ์ แก้วมณี

( สอ.ตำรวจภูธรสุรินทร์ )

พล.ต.ต.ถาวร แสงฤทธิ์

( ตำรวจภูธรจังหวัดพิษณุโลก )

พล.ต.ต.ทิวา บุญดำเนิน

( สอ.ตำรวจภูธรจังหวัดบึงกาฬ )

พล.ต.ต.วรายุทธ สุขวัฒน์

( สอ.ตำรวจกองปราบปราม )

พ.ต.อ.สุภัทร ม่วงสมัย

( สอ.ตำรวจตระเวนชายแดนภาค 2 )

พ.ต.อ.ชวลิต สุขสุวรรณ์

( สอ.ตำรวจภูธรจังหวัดกาญจนบุรี )

พ.ต.อ.ภูมินทร์ สิงหสุต

( สอ.ตำรวจจังหวัดฉะเชิงเทรา )

ร.ต.อ.สุชาติ บัวกิ่ง

( สอ.ตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาส )

previous arrow
next arrow
Slider

แบบประเมิน

ท่านพึงพอใจต่อเว็บไซต์ของเรามากเพียงใด
  1. ประกาศ
  2. ประชาสัมพันธ์
  3. รายงานกิจการ
  4. รายงานอย่างย่อ

จำนวนผู้ชม

0.png0.png1.png8.png6.png2.png6.png
Today146
Yesterday163
This week309
This month1409
Total18626

Who Is Online

1
Online

2562-11-12

ดอกเบี้ยปัจจุบัน

บัญชีธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย
052-1-08313-3

สาขา สยามสแควร์

สาขา สยามสแควร์

สาขา สยามสแควร์

ธนาคารกรุงเทพ
152-466555-9

สาขา สยามสแควร์

สาขา สยามสแควร์

สาขา สยามสแควร์

ธนาคารกสิกร
772-2-21267-8

สาขา เซ็นทรัลเวิลด์

สาขา เซ็นทรัลเวิลด์

สาขา เซ็นทรัลเวิลด์

ธนาคารธนชาติ
056-6-01425-4

สาขา เซ็นทรัลเวิลด์

สาขา เซ็นทรัลเวิลด์

สาขา เซ็นทรัลเวิลด์

ธนาคารออมสิน
20062041270

สาขา ราชประสงค์

สาขา ราชประสงค์

สาขา ราชประสงค์

ธนาคารกรุงศรี
123-1-45181-2

สาขา สยามสแควร์

สาขา สยามสแควร์

สาขา สยามสแควร์

Slider