Play
previous arrow
next arrow
Slider

กิจกรรม

ชสอ.ตร.จัดโครงการสัมมนาคณะกรรมการดำเนินการ ที่ปรึกษา ผู้ตรวจสอบกิจการ คณะทำงานและฝ่ายจัดการชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจแห่งชาติ จำกัด  เรื่อง  “ การจัดทำแผนงานงบประมาณประจำปี 2564 ”

ชสอ.ตร.จัดโครงการสัมมนาคณะกรรมการดำเนินการ ที่ปรึกษา ผู้ตรวจสอบกิจการ คณะทำงานและฝ่ายจัดการชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจแห่งชาติ จำกัด  เรื่อง  “ การจัดทำแผนงานงบประมาณประจำปี 2564 ”

20 กุมภาพันธ์ 2564
ชสอ.ตร. จัดโครงการสัมมนาคณะกรรมการดำเนินการ ที่ปรึกษา ผู้ตรวจสอบกิจการ คณะทำงานและฝ่ายจัดการชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจแห่งชาติ จำกัด  เรื่อง  “ การจัดทำแผนงานงบประมาณประจำปี 2564 ”
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จำกัด มาเยี่ยมชมกิจการและศึกษาดูงานที่ ชสอ.ตร.

สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จำกัด มาเยี่ยมชมกิจการและศึกษาดูงานที่ ชสอ.ตร.

28 ธันวาคม 2563
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จำกัด เข้าเยี่ยมเยียนและสวัสดีปีใหม่ 2564 ที่ ชสอ.ตร.
ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563

ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563

26 ธันวาคม 2563
ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563
ชสอ.ตร. ทำบุญครบรอบวันก่อนตั้งชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจแห่งชาติจำกัด ปี 2563

ชสอ.ตร. ทำบุญครบรอบวันก่อนตั้งชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจแห่งชาติจำกัด ปี 2563

25 ธันวาคม 2563
ชสอ.ตร. ทำบุญครบรอบวันก่อนตั้งชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจแห่งชาติจำกัด ปี 2563
บริษัท สหประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เข้าเยี่ยมเยียนและสวัสดีปีใหม่ 2564 ที่ ชสอ.ตร.

บริษัท สหประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เข้าเยี่ยมเยียนและสวัสดีปีใหม่ 2564 ที่ ชสอ.ตร.

24 ธันวาคม 2563
บริษัท สหประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เข้าเยี่ยมเยียนและสวัสดีปีใหม่ 2564 ที่ ชสอ.ตร.

ประธานกรรมการ

พล.ต.ท.สมเดช ขาวขำ

( สอ.ตำรวจสอบสวนกลาง-ตำรวจสันติบาล-
พิสูจน์หลักฐานตำรวจ )

Slider

กรรมการ

พล.ต.ท.วรวิทย์ ลิปิพันธ์

( สอ.ตำรวจแห่งชาติ )

พล.ต.ต.พิสิฐ ตันประเสริฐ

( สอ.ตำรวจกำลังพล)

พ.ต.ต.สหรัฐ จงสุขพัทธี

( สอ.ตำรวจนครบาล )

พ.ต.อ.ฤกษ์ชาย ฤกษ์เลิศรบ

( สอ.ตำรวจน้ำ)

พล.ต.ต.โชติ ไทยยิ่ง

( สอ.ตำรวจตระเวนชายแดนภาค 2)

พล.ต.ต.มนธน ทิพย์จันทร์

( สอ.ตำรวจภูธรจังหวัดสระบุรี)

พล.ต.ต.อนุรักษ์ สายทอง

( สอ.กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด )

พล.ต.ต.ธรรมศักดิ์ ปิ่นทอง

( สอ.ตำรวจภูธรจังหวัดพะเยา)

พล.ต.ต.พิษณุ อุณหเสรี

( สอ.ตำรวจภูธรจังหวัดอุดรธานี )

พล.ต.ต.สมเดช ฐิตวัฒนะสกุล

( สอ.ตำรวจเพชรบุรี )

พ.ต.อ.พลาเดช เพ็ชรหว้าโง๊ะ

( สอ.ตำรวจภูธรจังหวัดนครพนม )

พ.ต.อ.ณธีพัฒน์ อัครพงศ์ธิติ

( สอ.ตำรวจภาค 5)

พ.ต.อ.ประวิทย์ แหวนหล่อ

( สอ.ตำรวจภูธรจังหวัดพิษณุโลก )

ร.ต.อ.สุชาติ บัวกิ่ง

( สอ.ตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาส )

previous arrow
next arrow
Slider

แบบประเมิน

ท่านพึงพอใจต่อเว็บไซต์ของเรามากเพียงใด
  1. ประกาศ
  2. ประชาสัมพันธ์
  3. รายงานกิจการ
  4. รายงานอย่างย่อ

จำนวนผู้ชม

0.png0.png7.png5.png8.png4.png1.png
Today30
Yesterday147
This week608
This month3376
Total75841

Who Is Online

1
Online

2564-02-26

ดอกเบี้ยปัจจุบัน

บัญชีธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย
052-1-08313-3

สาขา สยามสแควร์

สาขา สยามสแควร์

สาขา สยามสแควร์

ธนาคารกรุงเทพ
152-466555-9

สาขา สยามสแควร์

สาขา สยามสแควร์

สาขา สยามสแควร์

ธนาคารกสิกร
772-2-21267-8

สาขา เซ็นทรัลเวิลด์

สาขา เซ็นทรัลเวิลด์

สาขา เซ็นทรัลเวิลด์

ธนาคารธนชาต
056-6-01425-4

สาขา เซ็นทรัลเวิลด์

สาขา เซ็นทรัลเวิลด์

สาขา เซ็นทรัลเวิลด์

ธนาคารออมสิน
20062041270

สาขา ราชประสงค์

สาขา ราชประสงค์

สาขา ราชประสงค์

ธนาคารกรุงศรี
123-1-45181-2

สาขา สยามสแควร์

สาขา สยามสแควร์

สาขา สยามสแควร์

Slider