Play
previous arrow
next arrow
Slider

กิจกรรม

ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจแห่งชาติ จำกัด ร่วมแสดงความยินดีกับ พล.ต.อ.ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ เนื่องในโอกาสได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ

ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจแห่งชาติ จำกัด ร่วมแสดงความยินดีกับ พล.ต.อ.ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ เนื่องในโอกาสได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ

20 กันยายน 2565
ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจแห่งชาติ จำกัด ร่วมแสดงความยินดีกับ พล.ต.อ.ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ เนื่องในโอกาสได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ
ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจแห่งชาติ จำกัด ร่วมกับ ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ไทยไอซีที จำกัด ลงนามในสัญญาซื้อขายระบบโปรแกรมริหารงานสหกรณ์ (mCOP)

ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจแห่งชาติ จำกัด ร่วมกับ ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ไทยไอซีที จำกัด ลงนามในสัญญาซื้อขายระบบโปรแกรมริหารงานสหกรณ์ (mCOP)

19 สิงหาคม 2565
ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจแห่งชาติ จำกัด ร่วมกับ ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ไทยไอซีที จำกัด ลงนามในสัญญาซื้อขายระบบโปรแกรมริหารงานสหกรณ์ (mCOP)
ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจแห่งชาติ จำกัด ได้กำหนดจัดโครงการสัมมนาสหกรณ์สมาชิก “การบริหารงานสหกรณ์ออมทรัพย์ เพื่อสร้างแนวทางการป้องกันปัญหาการทุจริต ในสหกรณ์ออมทรัพย์ในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ”

ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจแห่งชาติ จำกัด ได้กำหนดจัดโครงการสัมมนาสหกรณ์สมาชิก “การบริหารงานสหกรณ์ออมทรัพย์ เพื่อสร้างแนวทางการป้องกันปัญหาการทุจริต ในสหกรณ์ออมทรัพย์ในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ”

04 กรกฎาคม 2565
ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจแห่งชาติ จำกัด ได้กำหนดจัดโครงการสัมมนาสหกรณ์สมาชิก “การบริหารงานสหกรณ์ออมทรัพย์ เพื่อสร้างแนวทางการป้องกันปัญหาการทุจริต ในสหกรณ์ออมทรัพย์ในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ”
สอ.ตำรวจภูธรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำกัด เยี่ยมเยือน ชสอ.ตร.

สอ.ตำรวจภูธรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำกัด เยี่ยมเยือน ชสอ.ตร.

02 พฤษภาคม 2565
สอ.ตำรวจภูธรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำกัด เยี่ยมศึกษาดูงาน ชสอ.ตร.
 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจแห่งชาติ จำกัด  ได้จัด “ทำความเข้าใจแผนงานประจำปี 2565”

ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจแห่งชาติ จำกัด  ได้จัด “ทำความเข้าใจแผนงานประจำปี 2565”

26 กุมภาพันธ์ 2565
  ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจแห่งชาติ จำกัด  ได้จัด “ทำความเข้าใจแผนงานประจำปี 2565”

ประธานกรรมการ

พล.ต.ท.สมเดช ขาวขำ

( สอ.ตำรวจสอบสวนกลาง-ตำรวจสันติบาล-
พิสูจน์หลักฐานตำรวจ )

Slider

กรรมการ

พล.ต.ต.ศักดิ์ชัย อายุโย

( สอ.ตำรวจแห่งชาติ )

พล.ต.ต.ทรงชัย สิมะโรจน์

( สอ.โรงพยาบาลตำรวจ )

พ.ต.ต.สหรัฐ จงสุขพัทธี

( สอ.ตำรวจนครบาล )

พล.ต.ต.ภาณุพงศ์ ชอบเพื่อน

( สอ.กำลังพล )

พล.ต.ต.สุภัทร ม่วงสมัย

( สอ.ตำรวจตระเวนชายแดนภาค 2 )

พล.ต.ต.มนธน ทิพย์จันทร์

( สอ.ตำรวจภูธรจังหวัดสระบุรี )

พล.ต.ต.อนุรักษ์ สายทอง

( สอ.กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด )

พล.ต.ต.พงศธร เครียดธฤมาล

( สอ.ตำรวจภูธรจังหวัดพิษณุโลก )

พล.ต.ต.พิษณุ อุณหเสรี

( สอ.ตำรวจภูธรจังหวัดอุดรธานี )

พล.ต.ต.ชมชวิณ ปุระธนานนท์

( สอ.ตำรวจนครปฐม )

พล.ต.ต.ประสงค์ เรืองเดช

( สอ.ตำรวจภูธรจังหวัดอำนาจเจริญ )

พ.ต.อ.ณธีพัฒน์ อัครพงศ์ธิติ

( สอ.ตำรวจภาค 5)

พ.ต.อ.ปรีชา ธรรมโม

( สอ.ตำรวจน้ำ )

พ.ต.ท.เจษฎา พัฒน์แช่ม

( สอ.ตำรวจศูนย์ฝึกอบรมตำรวจ
ภูธรภาค 8 )

previous arrow
next arrow
Slider

แบบประเมิน

ท่านพึงพอใจต่อเว็บไซต์ของเรามากเพียงใด
  1. ประกาศ
  2. ประชาสัมพันธ์
  3. รายงานกิจการ
  4. รายงานอย่างย่อ

จำนวนผู้ชม

0.png1.png3.png7.png6.png4.png2.png
Today12
Yesterday75
This week584
This month87
Total137642

Who Is Online

1
Online

2565-10-02

ดอกเบี้ยปัจจุบัน

บัญชีธนาคาร

ธ.กรุงไทย
052-1-08313-3

สาขา สยามสแควร์

สาขา สยามสแควร์

สาขา สยามสแควร์

ธ.กรุงเทพ
152-466555-9

สาขา สยามสแควร์

สาขา สยามสแควร์

สาขา สยามสแควร์

ธ.กสิกร
772-2-21267-8

สาขา เซ็นทรัลเวิลด์

สาขา เซ็นทรัลเวิลด์

สาขา เซ็นทรัลเวิลด์

ธ.ทหารไทยธนชาต
011-2-54244-4

สาขา เซ็นทรัลเวิลด์

สาขา เซ็นทรัลเวิลด์

สาขา ราชดำริ

ธ.ออมสิน
20062041270

สาขา ราชประสงค์

สาขา ราชประสงค์

สาขา ราชประสงค์

ธ.กรุงศรี
123-1-45181-2

สาขา สยามสแควร์

สาขา สยามสแควร์

สาขา สยามสแควร์

Slider