Play
previous arrow
next arrow
Slider

กิจกรรม

สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จำกัด มาเยี่ยมชมกิจการและศึกษาดูงานที่ ชสอ.ตร.

สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จำกัด มาเยี่ยมชมกิจการและศึกษาดูงานที่ ชสอ.ตร.

20 มกราคม 2563
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จำกัด มาเยี่ยมชมกิจการและศึกษาดูงานที่ ชสอ.ตร.
สอ.ตำรวจภูธรสุราษฎร์ธานี จำกัด มาเยื่ยมชมและศึกษาดูงานที่ ชสอ.ตร.

สอ.ตำรวจภูธรสุราษฎร์ธานี จำกัด มาเยื่ยมชมและศึกษาดูงานที่ ชสอ.ตร.

17 มกราคม 2563
สอ.ตำรวจภูธรสุราษฎร์ธานี จำกัด มาเยื่ยมชมและศึกษาดูงานที่ ชสอ.ตร.
ชสอ.ตร. ทำบุญครบรอบวันก่อนตั้งชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจแห่งชาติจำกัด ปี 62

ชสอ.ตร. ทำบุญครบรอบวันก่อนตั้งชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจแห่งชาติจำกัด ปี 62

23 ธันวาคม 2562
  ชสอ.ตร. ทำบุญครบรอบวันก่อนตั้งชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจแห่งชาติ จำกัด ปี 2562
ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจแห่งชาติ จำกัด  ได้จัด “การสัมมนาแผนกลยุทธ์และทำความเข้าใจแผนงานประจำปี 2563”

ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจแห่งชาติ จำกัด  ได้จัด “การสัมมนาแผนกลยุทธ์และทำความเข้าใจแผนงานประจำปี 2563”

23 ธันวาคม 2562
  ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจแห่งชาติ จำกัด  ได้จัด “การสัมมนาแผนกลยุทธ์และทำความเข้าใจแผนงานประจำปี 2563”
ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562

ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562

11 พฤศจิกายน 2562
 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจแห่งชาติ จำกัด จัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 เมื่อวันเสาร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องประชุมศรียานนท์ ชั้น 2 อาคาร 1 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

ประธานกรรมการ

พล.ต.ท.ณพัฒน์ ศรีหิรัญ

( สอ.ตำรวจแห่งชาติ )

Slider

กรรมการ

พล.ต.ท.มงคล กมลบุตร

( สอ.ตำรวจสอบสวนกลาง-ตำรวจสันติบาล-
พิสูจน์หลักฐานตำรวจ )

พล.ต.ท.อาชวันต์ โชติกเสถียร

( สอ.โรงเรียนนายร้อยตำรวจ)

พ.ต.อ.บรรจง วิสาสะ

( สอ.ตำรวจกำลังพล )

พล.ต.ต.วรายุทธ สุขวัฒน์

( สอ.ตำรวจกองปราบปราม )

พล.ต.ต.วรัตม์ชัย ศรีรัตนวุฑฒิ

( สอ.ตำรวจภาค 5)

พล.ต.ต.นพดล ศรสำราญ

( สอ.ตำรวจภูธรภาค 1)

พล.ต.ต.ถาวร แสงฤทธิ์

( สอ.ตำรวจภูธรจังหวัดพิษณุโลก )

พล.ต.ต.พลัฎ วิเศษสิงห์

( สอ.ตำรวจภูธรจังหวัดบึงกาฬ)

พ.ต.อ.สุภัทร ม่วงสมัย

( สอ.ตำรวจตระเวนชายแดนภาค 2 )

พ.ต.อ.ชวลิต สุขสุวรรณ์

( สอ.ตำรวจภูธรจังหวัดกาญจนบุรี )

พ.ต.อ.ภูมินทร์ สิงหสุต

( สอ.ตำรวจจังหวัดฉะเชิงเทรา )

พ.ต.อ.ฤกษ์ชาย ฤกษ์เลิศรบ

( สอ.ตำรวจน้ำ)

พ.ต.อ.รณเดช กลิ่นอุทัย

( สอ.กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด)

ร.ต.อ.สุชาติ บัวกิ่ง

( สอ.ตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาส )

previous arrow
next arrow
Slider

แบบประเมิน

ท่านพึงพอใจต่อเว็บไซต์ของเรามากเพียงใด
  1. ประกาศ
  2. ประชาสัมพันธ์
  3. รายงานกิจการ
  4. รายงานอย่างย่อ

จำนวนผู้ชม

0.png0.png2.png7.png1.png7.png1.png
Today62
Yesterday127
This week646
This month3016
Total27171

Who Is Online

1
Online

2563-01-24

ดอกเบี้ยปัจจุบัน

บัญชีธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย
052-1-08313-3

สาขา สยามสแควร์

สาขา สยามสแควร์

สาขา สยามสแควร์

ธนาคารกรุงเทพ
152-466555-9

สาขา สยามสแควร์

สาขา สยามสแควร์

สาขา สยามสแควร์

ธนาคารกสิกร
772-2-21267-8

สาขา เซ็นทรัลเวิลด์

สาขา เซ็นทรัลเวิลด์

สาขา เซ็นทรัลเวิลด์

ธนาคารธนชาต
056-6-01425-4

สาขา เซ็นทรัลเวิลด์

สาขา เซ็นทรัลเวิลด์

สาขา เซ็นทรัลเวิลด์

ธนาคารออมสิน
20062041270

สาขา ราชประสงค์

สาขา ราชประสงค์

สาขา ราชประสงค์

ธนาคารกรุงศรี
123-1-45181-2

สาขา สยามสแควร์

สาขา สยามสแควร์

สาขา สยามสแควร์

Slider