Play
previous arrow
next arrow
Slider

กิจกรรม

ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562

ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562

11 พฤศจิกายน 2562
 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจแห่งชาติ จำกัด จัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 ในวันเสาร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องประชุมศรียานนท์ ชั้น 2 อาคาร 1 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
โครงการศึกษาและปฏิบัติธรรมบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสาธารณกุศุล ณ วัดปทุม

โครงการศึกษาและปฏิบัติธรรมบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสาธารณกุศุล ณ วัดปทุม

03 ตุลาคม 2562
โครงการศึกษาและปฏิบัติธรรมบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสาธารณกุศุล ณ วัดปทุม
Central Cooperative Society Limited มาเยี่ยมชมกิจการและศึกษาดูงานที่ ชสอ.ตร และ สอ.ตร.

Central Cooperative Society Limited มาเยี่ยมชมกิจการและศึกษาดูงานที่ ชสอ.ตร และ สอ.ตร.

18 กันยายน 2562
Central Cooperative Society Limited มาเยี่ยมชมกิจการและศึกษาดูงานที่ ชสอ.ตร และ สอ.ตร.
ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจแห่งชาติ จำกัด จัดโครงการสัมมนาคณะกรรมการดำเนินการ ที่ปรึกษา ผู้ตรวจสอบกิจการ ฝ่ายจัดการ

ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจแห่งชาติ จำกัด จัดโครงการสัมมนาคณะกรรมการดำเนินการ ที่ปรึกษา ผู้ตรวจสอบกิจการ ฝ่ายจัดการ

16 สิงหาคม 2562
  ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจแห่งชาติ จำกัด จัดโครงการสัมมนาคณะกรรมการดำเนินการ ที่ปรึกษา ผู้ตรวจสอบกิจการ ฝ่ายจัดการ

ประธานกรรมการ

พล.ต.ท.ณพัฒน์ ศรีหิรัญ

( สอ.ตำรวจแห่งชาติ )

Slider

กรรมการ

พล.ต.ท.มงคล กมลบุตร

( สอ.ตำรวจสอบสวนกลาง-ตำรวจสันติบาล-
พิสูจน์หลักฐานตำรวจ )

พล.ต.ท.อาชวันต์ โชติกเสถียร

( สอ.โรงเรียนนายร้อยตำรวจ)

พ.ต.อ.บรรจง วิสาสะ

( สอ.ตำรวจกำลังพล )

พล.ต.ต.วรายุทธ สุขวัฒน์

( สอ.ตำรวจกองปราบปราม )

พล.ต.ต.วรัตม์ชัย ศรีรัตนวุฑฒิ

( สอ.ตำรวจภาค 5)

พล.ต.ต.นพดล ศรสำราญ

( สอ.ตำรวจภูธรภาค 1)

พล.ต.ต.ถาวร แสงฤทธิ์

( สอ.ตำรวจภูธรจังหวัดพิษณุโลก )

พล.ต.ต.พลัฎ วิเศษสิงห์

( สอ.ตำรวจภูธรจังหวัดบึงกาฬ)

พ.ต.อ.สุภัทร ม่วงสมัย

( สอ.ตำรวจตระเวนชายแดนภาค 2 )

พ.ต.อ.ชวลิต สุขสุวรรณ์

( สอ.ตำรวจภูธรจังหวัดกาญจนบุรี )

พ.ต.อ.ภูมินทร์ สิงหสุต

( สอ.ตำรวจจังหวัดฉะเชิงเทรา )

พ.ต.อ.ฤกษ์ชาย ฤกษ์เลิศรบ

( สอ.ตำรวจน้ำ)

พ.ต.อ.รณเดช กลิ่นอุทัย

( สอ.กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด)

ร.ต.อ.สุชาติ บัวกิ่ง

( สอ.ตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาส )

previous arrow
next arrow
Slider

แบบประเมิน

ท่านพึงพอใจต่อเว็บไซต์ของเรามากเพียงใด
  1. ประกาศ
  2. ประชาสัมพันธ์
  3. รายงานกิจการ
  4. รายงานอย่างย่อ

จำนวนผู้ชม

0.png0.png2.png1.png8.png1.png6.png
Today75
Yesterday120
This week969
This month1063
Total21816

Who Is Online

1
Online

2562-12-08

ดอกเบี้ยปัจจุบัน

บัญชีธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย
052-1-08313-3

สาขา สยามสแควร์

สาขา สยามสแควร์

สาขา สยามสแควร์

ธนาคารกรุงเทพ
152-466555-9

สาขา สยามสแควร์

สาขา สยามสแควร์

สาขา สยามสแควร์

ธนาคารกสิกร
772-2-21267-8

สาขา เซ็นทรัลเวิลด์

สาขา เซ็นทรัลเวิลด์

สาขา เซ็นทรัลเวิลด์

ธนาคารธนชาต
056-6-01425-4

สาขา เซ็นทรัลเวิลด์

สาขา เซ็นทรัลเวิลด์

สาขา เซ็นทรัลเวิลด์

ธนาคารออมสิน
20062041270

สาขา ราชประสงค์

สาขา ราชประสงค์

สาขา ราชประสงค์

ธนาคารกรุงศรี
123-1-45181-2

สาขา สยามสแควร์

สาขา สยามสแควร์

สาขา สยามสแควร์

Slider