กิจกรรมชุมนุมสหกรณ์

IMG 5495 1

สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จำกัด มาเยี่ยมชมกิจการและศึกษาดูงานที่ ชสอ.ตร.

IMG 4235

 

ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจแห่งชาติ จำกัด  ได้จัด “การสัมมนาแผนกลยุทธ์และทำความเข้าใจแผนงานประจำปี 2563”

AX1A8034 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจแห่งชาติ จำกัด จัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 เมื่อวันเสาร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องประชุมศรียานนท์ ชั้น 2 อาคาร 1 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

หน้าที่ 1 จาก 24