กิจกรรมชุมนุมสหกรณ์

IMG 2731

ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจแห่งชาติ จำกัด ได้กำหนดจัดโครงการสัมมนาสหกรณ์สมาชิก “การบริหารงานสหกรณ์ออมทรัพย์ เพื่อสร้างแนวทางการป้องกันปัญหาการทุจริต ในสหกรณ์ออมทรัพย์ในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ”

IMG 2365

 

ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจแห่งชาติ จำกัด  ได้จัด “ทำความเข้าใจแผนงานประจำปี 2565”

หน้าที่ 1 จาก 28