กิจกรรมชุมนุมสหกรณ์

AX1A3558

ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจแห่งชาติ จำกัด จัด “การจัดทำแผนงานและงบประมาณประจำปี 2565”

IMG 8840

ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจแห่งชาติ จำกัด เข้าร่วมพิธีลงนามข้อตกลงบันทึกความเข้าใจโครงการแก้ไขปัญหาหนี้สินของข้าราชการตำรวจ

 

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ร่วมกับ ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจแห่งชาติ จำกัด จัดโครงการติดตามการแก้ไขปัญหาหนี้สินของข้าราชการตำรวจและลูกจ้างประจำในสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ และการจัดสวัสดิการด้านสหกรณ์ออมทรัพย์

หน้าที่ 1 จาก 28