กิจกรรมชุมนุมสหกรณ์

IMG 8840

ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจแห่งชาติ จำกัด เข้าร่วมพิธีลงนามข้อตกลงบันทึกความเข้าใจโครงการแก้ไขปัญหาหนี้สินของข้าราชการตำรวจ

 

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ร่วมกับ ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจแห่งชาติ จำกัด จัดโครงการติดตามการแก้ไขปัญหาหนี้สินของข้าราชการตำรวจและลูกจ้างประจำในสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ และการจัดสวัสดิการด้านสหกรณ์ออมทรัพย์

IMG 8000

 

ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจแห่งชาติ จำกัด จัดโครงการสัมมนาคณะกรรมการดำเนินการ ที่ปรึกษา ผู้ตรวจสอบกิจการ ฝ่ายจัดการชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจแห่งชาติ จำกัด

67

สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จำกัด เข้าเยี่ยมเยียนและสวัสดีปีใหม่ 2564 ที่ ชสอ.ตร.

หน้าที่ 1 จาก 27