กิจกรรมชุมนุมสหกรณ์

DSC07569

 

ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจแห่งชาติ จำกัด  ได้จัด “การจัดทำแผนงานและงบประมาณประจำปี 2566”

IMG 4414

ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจแห่งชาติ จำกัด ร่วมแสดงความยินดีกับ พล.ต.อ.ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ เนื่องในโอกาสได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ

Untitled 2

ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจแห่งชาติ จำกัด ร่วมกับ ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ไทยไอซีที จำกัด ลงนามในสัญญาซื้อขายระบบโปรแกรมริหารงานสหกรณ์ (mCOP)

IMG 2731

ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจแห่งชาติ จำกัด ได้กำหนดจัดโครงการสัมมนาสหกรณ์สมาชิก “การบริหารงานสหกรณ์ออมทรัพย์ เพื่อสร้างแนวทางการป้องกันปัญหาการทุจริต ในสหกรณ์ออมทรัพย์ในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ”

หน้าที่ 1 จาก 29