กิจกรรมชุมนุมสหกรณ์

d1c620ab 44e4 4b30 ab5d 533d17ad56b6

โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “การวางแผนการเงินของสหกรณ์ออมทรัพย์แบบองค์รวม” รุ่นที่ 3

1

โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “การวางแผนการเงินของสหกรณ์ออมทรัพย์แบบองค์รวม” รุ่นที่ 1และ รุ่นที่ 2

IMG 0230

สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จำกัด มาเยื่ยมชมและศึกษาดูงานที่ ชสอ.ตร.

หน้าที่ 8 จาก 27