กิจกรรมชุมนุมสหกรณ์

IMG 1704

 เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2561 พล.ต.ท.สมเดช  ขาวขำ  ประธานกรรมการชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจแห่งชาติ จำกัด ได้เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาและได้สนับสนุนงบประมาณส่วนหนึ่งในการจัดสัมมนา

หน้าที่ 9 จาก 25