ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจแห่งชาติ จำกัด ร่วมแสดงความยินดีกับพลตำรวจโท วิโรจน์ สัตยสัณห์สกุล ในโอกาสได้รับการคัดเลือกดำรงตำแหน่ง ประธานกรรมการชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย

 

 

       พลตำรวจ โทสมเดช ขาวขำ ประธานกรรมการชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจแห่งชาติ จำกัด คณะกรรมการ ที่ปรึกษา และฝ่ายจัดการ ร่วมแสดงความยินดีกับ พลตำรวจโท วิโรจน์ สัตยสัณห์สกุล ประธานสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจแห่งชาติ จำกัด ในโอกาสได้รับการคัดเลือกดำรงตำแหน่ง ประธานกรรมการชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย