ชสอ.ตร. แสดงความยินดีกับ สอ.โรงพยาบาลตำรวจ

 

 

        วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 พันตำรวจเอกหญิง วนิดา หาญบุญเศรษฐ ผู้ตรวจสอบกิจการชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจแห่งชาติ จำกัด ได้มอบของที่ระลึกแก่ พันตำรวจเอก ดนุกฤต กลัมพากร ประธานสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลตำรวจ จำกัด เพื่อแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสวันเปิดสำนักงานใหม่