ชสอ.ตร. แสดงความยินดีกับ สอ.ตำรวจภูธรขอนแก่น จำกัด

          เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2563 พล.ต.ท.ณพัฒน์ ศรีหิรัญ ประธานกรรมการ และผู้จัดการ ร่วมแสดงความยินดีพร้อมมอบของที่ระลึกแก่ พล.ต.ต.พุฒิพงศ์ มุสิกูล ประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดขอนแก่น จำกัด เนื่องในโอกาสวันเปิดสำนักงานใหม่ ณ อาคารสำนักงานใหม่สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดขอนแก่น จำกัด