ชสอ.ตร. ได้เข้าเยี่ยมเยียนสอ.ตำรวจภูธรพระนครศรีอยุธยา จำกัด

พล.ต.ท.ณพัฒน์ ศรีหิรัญ ประธานกรรมการชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจแห่งชาติ จำกัด พร้อมด้วย ที่ปรึกษา คณะกรรมการ และเจ้าหน้าที่ เข้าพบปะเยี่ยมเยียนและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรพระนครศรีอยุธยา จำกัด เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2563