สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จำกัด มาเยี่ยมชมกิจการและศึกษาดูงานที่ ชสอ.ตร.

          เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2563 พล.ต.ท. วรวิทย์ ลิปิพันธ์ รองประธานกรรมการดำเนินการชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจแห่งชาติ ให้การต้อนรับสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จำกัด ณ ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจแห่งชาติ จำกัด เนื่องในโอกาสเข้าเยี่ยมเยียนและสวัสดีปีใหม่ 2564 พร้อมมอบกระเช้าที่ระลึก