บริษัท สหประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เข้าเยี่ยมเยียนและสวัสดีปีใหม่ 2564 ที่ ชสอ.ตร.

          เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2563 พล.ต.ท.ณพัฒน์ ศรีหิรัญ ประธานกรรมการดำเนินการชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจแห่งชาติ ให้การต้อนรับ พล.ต.อ.นิพจน์ วีระสุนทร ประธานกรรมการ บริษัท สหประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)พร้อมคณะ ณ ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจแห่งชาติ จำกัด เนื่องในโอกาสเข้าเยี่ยมเยียนและในวารดิถีขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2564