ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจแห่งชาติ จำกัด เข้าร่วมพิธีลงนามข้อตกลงบันทึกความเข้าใจโครงการแก้ไขปัญหาหนี้สินของข้าราชการตำรวจ

          พล.ต.ท.สมเดช ขาวขำ ประธานชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจแห่งชาติ จำกัด พร้อมฝ่ายจัดการ ได้เข้าร่วมพิธีลงนามข้อตกลงบันทึกความเข้าใจโครงการแก้ไขปัญหาหนี้สินของข้าราชการตำรวจ เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2564 ณ ศูนย์ประชุมมณฑาทิพย์ฮอลล์ อุดรธานี จ.อุดรธานี โดยมี พล.ต.ท.ยรรยง เวชโอสถ ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค4 เป็นประธานเปิดในพิธีลงนามข้อบันทึกความเข้าใจ แก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการตำรวจและลูกจ้างประจำแบบภาพรวม ระหว่าง พล.ต.ต.พิษณุ อุณหเสรี ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดอุดรธานี จำกัด และ ธนาคารออมสิน ฯ เพื่อสนองนโยบายการแก้ไขปัญหาหนี้ของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดอุดรธานี จำกัด