สอ.ตำรวจภูธรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำกัด เยี่ยมเยือน ชสอ.ตร.

          เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2565 พล.ต.อ.นิพจน์ วีระสุนทร ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจแห่งชาติ จำกัด พร้อมด้วย พล.ต.ต.ภาณุพงศ์ ชอบเพื่อน กรรมการดำเนินการของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจแห่งชาติ จำกัด ได้ให้การต้อนรับ พ.ต.อ.เศกสรรค์ บัวเรือง ประธานสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำกัด พร้อมตัวแทนคณะกรรมการ เข้าพบและให้คำปรึกษา ตอบข้อซักถาม เพื่อแก้ไขปัญหาต่างๆเกี่ยวกับสหกรณ์ และเพื่อเป็นแนวทางในการบริหารงาน สามารถนำไปช่วยเหลือสมาชิกสหกรณ์ต่อไป