Up

โครงการสัมมนาผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์

1.บรรยายผู้ตรวจสอบกิจการ
2.บทบาท หน้าที่ จริยธรรมของผู้ตรวจสอบกิจการ
3.การดำเนินกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์
4.ระเบียบและคำแนะนำ นทส. (25สค59 ผู้ตรวจสอบกิจการ)
5.การดำเนินธุรกิจสหกรณ์
เอกสารสัมมนา
 
 
Powered by Phoca Download